top of page

Norsk Villakssenter

Norsk Villakssenter

Lærdal

Etter en tid med ombygging og modernisering åpnet Norsk Villakssenter i Lærdal nye utstillinger i juni 2023. Her fortelles om laksen sitt fantastiske liv

 

I utstillingen kan du følge laksen gjennom oppveksten i elva, vandringen ut i storhavet, tilbake inn fjorden og opp fødeelva til han møter fossen der han ikke kommer lengre.

Hva møter han på sin veg? Hva har laksen betydd for oss? Hvordan står det til? Hvordan påvirkar mennesket livet hans før og nå, og hvordan ser framtiden ut?

Lysdesign / Lighting design

Lorang Brendløkken IALD

Prosjektering, gjennomføring, lyssetting og idriftsettelse/

Engineering, implementation, lighting and commissioning

Lorang Brendløkken IALD

Foto

Norsk Villakssenter

bottom of page