top of page

Det er noen viktige spørsmål som bør vurderes når du planlegger et nytt prosjekt:

Er god belysning viktig for prosjektet ditt? 

Hva er et godt lysdesign og hvordan oppnår du det?

Hva gjør du når du skal gå til anskaffelse av museumsbelysning eller utstillingsbelysning?

 

Kunnskap

Lys er et teknisk vanskelig og forbausende medium, som krever at du behersker kunnskapen om dette. Lys er det mediet som gjør oss i stand til å se, og det er altomsluttende. Man kan ikke se lyset, men vi kan måle det. I motsetning til mørket som vi kan se, men ikke måle.

 

I prosjekter som museer og utstillinger, der visning av objekter og formidling er viktig, er kunnskap og erfaring, talent, evne til å omskape og skape mønstre av lys som støtter museets mål og visjoner, helt avgjørende. Konservering, omgivelser og miljø, universell utforming og synshemming, er også viktige stikkord.

Lysdesigneren har stor kunnskap om lys og hvordan lyset virker og påvirker, og lysdesigneren bruker dette aktivt for å skape et godt miljø i museet ditt. Et miljø som presenterer utstillingen din på best mulig måte, legger til rette for publikum, og som gjør at de vil komme tilbake igjen.

Lys er psykologi, og bruksmåten og lysets kvalitet påvirker mennesker på mange forskjellige måter. Og det er jo ingen hemmelighet at folk tiltrekkes av godt og riktig opplyste miljøer.

Teknologi

Lysutstyr og styringsteknologier utvikler seg raskt, og et utall nye produkter blir introdusert på markedet hvert år. For å gi riktige lysdesignløsninger som benytter seg av de nyeste og mest kostnadseffektive teknologiene, sørger lysdesigneren for kontinuerlig å oppdatere seg på produktinformasjon og nyheter. 

Teknikk

Lys er den flyktige arkitekturpartneren. Lyset er usynlig før det treffer en gjenstand eller overflate. Og det er evnen til å kontrollere dette mediet som gir lysdesigneren evnen til å skape hierarkier, dynamikk og stemninger.

Lysdesigneren har stor kunnskap om lys og hvordan lyset virker og påvirker. 

 

Utdanning

Lysdesigneren har god kunnskap om fysikk, optometri, elektro og designkunst, og dette er helt avgjørende for å skape gode lysløsninger.

I prosjekter som museer, der objekter og formidling er viktig, er kunnskap og erfaring, talent, evne til å omskape og skape mønstre av lys som støtter museets mål og visjoner, helt avgjørende.

 

Kostnader

Engasjement av lysdesigner i et prosjekt, kan sikre både kort- og langsiktige kostnadsbesparelser når det gjelder utstyr, drift, trivsel og estetikk.  

Mange tror at det koster mer å bruke lysdesigner i et prosjekt, men normalt så gjør det ikke det. Lysdesigneren bruker riktig nok mer tid i den første delen av et belysningsprosjekt, men man sparer både tid og penger senere i prosjektet, og en god del frustrasjoner også. Og totalt sett i prosjektet så viser det seg at innsparingene ofte kan være vesentlige.

Det er viktig at lysdesigneren kommer inn i prosjektet så tidlig som mulig, aller helst helt i starten. Lysdesigneren sitter på kunnskap som er kostnadsstyrende, og kan svare på, eller komme med innspill på, retningsvalgene i planleggingen som har mye å si for kostnadene eller den visuelle og tekniske kvaliteten på utstillingen. Det er mye som bør tenkes gjennom på forhånd, og det aller meste henger sammen.

 

Inntjening

Det er god økonomi å bruke lysdesigner. De som har brukt lysdesigner i sine prosjekter vet at det tilfører både kvalitet og kort- og langsiktige besparelser, som oppveier kostnadene ved å bruke lysdesigner. Her er noen helt spesifikke eksempler:

 

-Utstyrskostnadskontroll

Lysdesignere kan uten problemer lage et lysdesign innenfor et etablert budsjett, men det beste er selv å være med å etablere budsjettet. Lysdesigneren kan velge utstyr fra en rekke produsenter for å holde innkjøpsprisene nede, og anbefale belysningsutstyr eller teknikker som reduserer installasjonskostnadene. Lysdesignerens engasjement oppfordrer til konkurranse. Lysdesigneren kan anbefale leverandører for å skaffe ytterligere konkurransedyktige tilbud. Lysdesigneren samarbeider med oppdragsgiveren og entreprenører for å oppnå budsjettmål uten å ofre lysdesignets intensjon.

 

-Driftskostnadskontroll

Reduksjon av oppdragsgivers driftskostnader kan være en avgjørende del av designbeslutningene, og disse tiltakene er ofte fordelaktig for prosjektet både estetisk og praktisk. Og det finnes mange måter lysdesigneren kan redusere kostnader og forbedre prosjektet på, både i form av selve lysdesignet, utstyrsvalg, og tilpasninger til og av de fysiske omgivelsene.

 

-Estetiske kostnader

Teknisk ferdighet kan læres, men talent kan ikke. Det er ingen tvil om at det er stor og tydelig forskjell på et gjennomsnitts- eller godt lysdesign.

 

Gjennomføring

Lysdesigneren hjelper til med gjennomføringen av prosjektet. Dette er en stor fordel; man får kvalitetssikret alle ledd, være seg fra utstyrskontroll til montering og innjusteringer, og man kan være sikker på å få det man skulle ha av både kvalitet og funksjoner. Dette betyr også at kostnadene holdes nede, det blir ingen tillegg, og budsjettet holdes.

Og ikke minst, lysdesigneren kan forsikre seg om at prosjektet ble som forventet; intensjonene ble innfridd.

Kilde: IALD

Til hovedsiden

Lysdesign - Lys i utstillinger

20200108_120847_edited.jpg
bottom of page