top of page

Maihaugen

Impulser

Les mer om belysningen i utstillingen i Lyskulturs magasin

Maihaugen

"Utstillingen Impulser spenner bredt: Fra 1700-tallets folkekunst i Gudbrandsdalen til våpen fra Skottetoget i 1612, fra staslige sleder til lekebiler, fra middelalderes kirkekunst til 1900-tallets Lunde-møbler, fra drakt og billedvev til verdens eldste revolver og fra Maldonis lirekasse til familien Moes figurteater.

Dette er bare noen eksempler fra Maihaugens rike gjenstandssamling.

Det gjennomgående temaet i utstillingen er impulser og kontakt over landegrenser.

Gudbrandsdalen og innlandet har ofte blitt karakterisert som steder med lite kontakt med utenomverdenen, og hvor folk i mindre grad fikk impulser utenfra. Maihaugens samling tegner et annet bilde.

Moderne utstillingsteknologi sørger for at gjenstandene kan vises fram på en måte som oppfyller de strenge kravene til klima og sikringsforhold.

Impulser dekker nærmere 800 kvadratmeter med over 1000 gjenstander, og er et stort nytt helårstilbud på Maihaugen, til glede for lokalbefolkning og tilreisende fra hele verden."

(Tekst: Maihaugen)

Ljossatt AS har stått for prosjektering, gjennomføring, lyssetting og ferdigstillelse av utstillingen

Link til Maihaugen

Lysdesign og opphavsrettigheter / Lighting design and copyright

Lorang Brendløkken IALD 

Prosjektering, gjennomføring, lyssetting og idriftsettelse/

Engineering, implementation, lighting and commissioning

Lorang Brendløkken IALD

Foto

Camilla Damgård, Maihaugen

Lorang Brendløkken IALD

bottom of page