top of page

Jernbanemuseet

Kon-Tiki Museet

The Kon-Tiki Museum

Siden 1896 har Norsk jernbanemuseum (NJM) hatt som oppgave å dokumentere jernbanens historie i Norge og dens rolle for utviklingen av det norske samfunnet. Museet ble startet av jernbanefolk og ligger i Hamar, kanskje jernbanebyen fremfor noen i Norge

Norsk jernbanemuseum er en statlig etat som etatsstyres av Jernbanedirektoratet.

Lysdesign og opphavsrettigheter / Lighting design and copyright

Lorang Brendløkken IALD (Kyndill)

Prosjektering, gjennomføring, lyssetting og idriftsettelse/

Engineering, implementation, lighting and commissioning

Lorang Brendløkken IALD

bottom of page