top of page

Det Hanseatiske Museum

Den viktige opplevelsen...

Det Hanseatiske Museum

The Hanseatic Museum

I 1872 var det en fremsynt kjøpmann ved navn J. W. Olsen, eier av den fremre stuen i Finnegården, som ved besøk av den svenske prinsen Oscar Fredrik i Bergen og på Bryggen, fikk åpnet Finnegården som Det Hanseatiske Museum.

Utover 1900-tallet utviklet seg museet langsomt, blant annet ved flere rom med inventar fra 17- og 1800-tallet og med belysning i mange rom. For å beholde den historisk riktige belysningen, så forble et par rom ikke tilført elektriske lys, men fortsatt å lyse opp via dagslyset via vinduene.

Først i 2014 fikk disse rommene elektrisk belysning.

  

Bryggen ble fredet i 1927.

 

I 1979 ble Bryggen oppført på UNESCO’s liste verdensarvliste, "The World Heritage List"

Museet fikk ny belysning og nytt lysdesign i 2013.

Lysdesign og opphavsrettigheter / Lighting design and copyright

Lorang Brendløkken IALD 

Prosjektering, gjennomføring, lyssetting og idriftsettelse/

Engineering, implementation, lighting and commissioning

Lorang Brendløkken IALD

Foto

Lorang Brendløkken

bottom of page