top of page

UiS, Arkeologisk Museum

Finnøybjørnen

UiS Arkeologisk Museum, Finnøybjørnen

UiS Museum of Archaeology, Finnøybjørnen

Tenk deg 12.400 år tilbake i tid. Isen ligger over store deler av Norge og Finnøy er bare to små holmer. Havet er 40 meter over dagens nivå, en isbjørn legger på svøm og kommer aldri i land. 
Isbjørnen fra Finnøy ble 28 år gammel, veide om lag 600 kilo og levde altså i Rogaland helt på slutten av istiden. Den var sannsynligvis blant de aller siste av slitt slag langs norskekysten.
Det flotte isbjørnskjelettet ble funnet under gulvet på et vaskerom på Finnøy i Ryfylke. Utgravingen skjedde i 1982.

(Tekst: Arkeologisk museum)

Finnøybjørnene ble lyssatt i 2017

Lysdesign og opphavsrettigheter / Lighting design and copyright

Lorang Brendløkken IALD

Prosjektering, gjennomføring, lyssetting og idriftsettelse/

Engineering, implementation, lighting and commissioning

Lorang Brendløkken IALD

Foto

Lorang Brendløkken

bottom of page